Eiendom

GG Gruppen bygger og utvikler fast eiendom for næring, boliger og fritidsboliger på Østlandet og i Västra Götaland. Vi selger og leier ut tomter og næringslokaler.

Ulike eiendommer stiller ulike krav til tomtene de er bygget på. GG Gruppen prosjekterer og utvikler tomter og eiendommer for nærings­virksomhet og boliger. Gjennom ulike utbyggingsprosjekter er vi en viktig del av den positive utviklingen i Halden.

Boligtomter
GG Gruppen har for salg, i egen regi eller i samarbeid med andre aktører, byggeklare boligtomter i Halden og Strömstad/Sverige. Vi tilbyr tomter for både ene- eller flermannsboliger.

Næringseiendom
GG Gruppen har en stor eiendomsportefølje med butikk-, kontor-, lager- og produksjonslokaler. I tillegg har vi flere byggeklare tomter for næringsvirksomhet i attraktive områder på det sentrale Østlandsområdet og i Strömstad/Sverige. Vi tilbyr tomter og innflyttingsklare lokaler tilpasset alle virksomheter. Vi tilrettelegger gjerne tilpassede lokaler til din virksomhet.