Eiendom

GG Gruppen bygger og utvikler fast eiendom for næring, boliger og fritidsboliger på Østlandet og i Västra Götaland. Vi selger og leier ut tomter og næringslokaler.

Ulike eiendommer stiller ulike krav til tomtene de er bygget på. GG Gruppen prosjekterer og utvikler tomter og eiendommer for boliger, nærings­virksomhet og hytter og fritidsboliger. Gjennom ulike utbyggingsprosjekter er vi en viktig del av den positive utviklingen i Halden.

Boligtomter
GG Gruppen har for salg, i egen regi eller i samarbeid med andre aktører, byggeklare boligtomter både i Halden kommune og i Våler kommune. I Halden har vi tomter på Fuglesangen og Grinda i Tistedal, Lille Edet ved Remmen og Brattskott på Hovsfjellet. I Våler kommune har vi tomter på Fosseberget. Vi tilbyr tomter for både ene- eller flermannsboliger.

Næringseiendom
GG Gruppen har en stor eiendomsportefølje med butikk-, kontor-, lager- og produksjonslokaler. I tillegg har vi flere byggeklare tomter for næringsvirksomhet i attraktive områder på det sentrale Østlandsområdet og i Strømstad. Vi tilbyr tomter og innflyttingsklare lokaler tilpasset alle virksomheter. Vi tilrettelegger gjerne tilpassede lokaler til din virksomhet.

Fritidseiendom
GG Gruppen har for salg og under utvikling fritidsboliger med attraktiv beliggenhet i Strømstad på den “Svenska Västkusten”.