Om oss

GG Gruppen AS er et holdingselskap med betydelige eierinteresser i selskaper tilknyttet entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling, herunder utleie av lokaler for butikk, kontor, lager og produksjon. Vårt hovedsatsingsområde er på det sentrale Østlandsområdet og i Västra Götaland. Gjennom utvikling av både næringslokaler og attraktive tomter for boliger og fritidseiendommer jobber GG Gruppen for å gi rom for vekst i regionen. Gjennom ulike utbyggingsprosjekter har gruppen vært en viktig del av den positive utviklingen i regionen de senere årene.

GG Gruppen AS ble etablert i 2010 og eies av C-G Holding AS som er heleiet av Carl Haakon (Bobo) Garder. Selskapet har forretningsadresse i Halden og du finner oss i Svinesundsveien 336 ved innfartsveien til Halden.

GG Gruppen har eierintersser i et stort antall selskap tilknyttet entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling på det sentrale Østlandsområdet og i Västra Götaland. I tillegg har GG Gruppen en stor eiendomsportefølje med næringslokaler for utleie.

Et utvalg av selskapene i Norge der GG Gruppen har eierinteresser er Leif Grimsrud AS, Øst AS, Viken Park AS, GG Bolig AS, GG Næring AS, Halden Boligutvikling AS, Svinesund Næring AS, Royal Eiendom AS, Svinesundveien 334 AS, Storgata 5 Halden AS, Isebakkeveien 49 AS og Brattås Halden AS. I Sverige har vi blant annet eierinteresser i selskapene GG Group AB, Grimsrud Entreprenad AB, GG Fastigheter AB, Water Strömstad og Källviken i Strömstad AB.

Fakta om GG Gruppen:
• Holdingselskap som omfatter veletablerte selskap innen maskinentreprenørvirksomhet
og eiendomsutvikling
• Ca 350 ansatte i konsernet
• Nedslagsfelt på det sentrale Østlandsområdet og Västra Götaland