Næringseiendom

Leiren næring, Halden

Regulert næringsområde med mange muligheter, sentral beliggenhet mellom ny og gammel E6 mot Svinesund. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Svinesundveien 336, Halden

Næringseiendom med flott beliggenhet langs hovedinnfarten til Halden, med kontor og lager med kjøreporter stor takhøyde, totalt areal 5313 kvm. I eiendommen har vi har ledige lokaler. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Langbrygga 3, Halden

Nye, tidsriktige kontorlokaler på bryggekanten i Halden. Alle kontorer er utleiet til bl.a. GG Gruppen AS. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Storgata 5, Halden

Forretningsgård med sentral beliggenhet på sydsiden i Halden, som inneholder butikklokaler og kontor, totalt areal 2060 kvm. Eiendommen er p.t. fullt utleiet. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Vestgårdveien, Halden

Regulert tomt for næringsformål med et areal på 30 797 kvm. Tomten er under utvikling og både salg og utleie kan vurderes. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Svinesundveien 334, Halden

Næringseiendom med kontor, lager og verksted. lager og verksted er utleiet til Leif Grimsrud AS. Flotte kontorlokaler er ledige for ny leietaker. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Isebakkeveien 49, Halden

Tidsriktige næringslokaler på Sørliefeltet i Halden, totalt areal 2667 kvm. Eiendommen er p.t. fullt utleiet. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |