Næringseiendom

Svinesundsveien 334, Halden

Nytt, modere kontorbygg som er utleiet til Leif Grimsrud AS. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Park hotell, Halden

Populært hotell med ca 70 rom, sentral beliggenhet i et populært sentrumsnært område. Hotellet er i full drift og utleid til ekstern driver. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Svinesund Næring, Halden

Regulert næringsområde på ca 50 mål direkte ved E6 og tollstasjonen på Svinesund. Området er under utvikling. Les mer

Skrevet i Eiendom, Næringseiendom |

Lingatan 3, Strømstad

Næringseiendom med kontor og lager som ligger på industriområdet Prästängen i Strømstad. Lokalene er hovedkontor for Grimsrud AB. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Leiren næring, Halden

Regulert næringsområde med mange muligheter, sentral beliggenhet mellom ny og gammel E6 mot Svinesund. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Svinesundveien 336, Halden

Næringseiendom med flott beliggenhet langs hovedinnfarten til Halden, med kontor og lager med kjøreporter stor takhøyde, totalt areal 5313 kvm. I eiendommen har vi har ledige lokaler. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Langbrygga 3, Halden

Nye, tidsriktige kontorlokaler på bryggekanten i Halden. Alle kontorer er utleiet til bl.a. GG Gruppen AS. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Storgata 5, Halden

Forretningsgård med sentral beliggenhet på sydsiden i Halden, som inneholder butikklokaler og kontor, totalt areal 2060 kvm. Eiendommen er p.t. fullt utleiet. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Vestgårdveien, Halden

Regulert tomt for næringsformål med et areal på 30 797 kvm. Tomten er under utvikling og både salg og utleie kan vurderes. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |

Svinesundveien 334, Halden

Næringseiendom med kontor, lager og verksted. lager og verksted er utleiet til Leif Grimsrud AS. Flotte kontorlokaler er ledige for ny leietaker. Les mer

Skrevet i Næringseiendom |